Konjunkturbarometern.se

En digital trendmätning för Sveriges kommuner


Läs mer

Screen

Hur mår din kommun?

Konjunkturbarometern.se är ett digitalt trendmätningsverktyg som hjälper Sveriges kommuner att mäta ”temperaturen” på näringslivet i deras kommun. I tjänsten ingår verktyg för att utföra utskick, enkelt samla in svar och analysera data via tydliga och lättillgängliga rapporter.

Med hjälp av Konjunkturbarometern.se är det lätt att mäta order-, personal-, inköps-, och ekonomiläget. Ni får löpande in svar direkt från beslutsfattare i bolagen och får en tydlig indikation på både nuläget och framtidstron hos bolagen.

Jag vill veta mer

Priser

Ett års bindningstid - Fakturering årligen


Paket 1

Gratis

 


FÖR KOMMUNER SOM VILL KOMMA IGÅNG


 • Schemalagda och automatiserade utskick
 • Ett utskick upp till 100 bolag per kvartal inom kommunen
 • Sammanställd svarsrapport
 • Tillgång till basfunktionalitet inom verktyget

Paket 2

9 900 kr/mån

Priser exkl. moms


VÅRT POPULÄRASTE PAKET


 • Schemalagda och automatiserade utskick
 • Ett utskick upp till 10 000 bolag per månad inom kommunen
 • Sammanställd svarsrapport
 • Segmentering på antal anställda, omsättning, kommun-, regional- och riksnivå
 • Bolagen i kommunen kan se sin egen historik
 • Tillgång till utökade funktioner inom verktyget

Paket 3

50 000 kr/mån

Priser exkl. moms


FÖR KOMMUNER SOM BEHÖVER ALLT


 • Schemalagda och automatiserade utskick
 • Utskick upp till 100 000 bolag per månad inom kommunen
 • Sammanställd svarsrapport
 • Segmentering på antal anställda, omsättning, kommun-, regional- och riksnivå samt utökad segementering
 • Bolagen i kommunen kan se sin egen historik
 • Tillgång till utökade funktioner inom verktyget
 • Tillgång till data via API för integrationer till andra system
 • Anpassade frågor
 • Utskick av uppföljningsfrågor
 • Multipla utskick per månad till olika segment inom kommunen
 • Skärddarsydda lösningar efter er kommuns behov

Byggd för kommuner

Konjunkturbarometern.se är ett värdefullt verktyg för kommuner i deras utvecklingsarbete tillsammans med företagen i näringslivet. Nu kan din kommun lätt göra utskick, sammanställa svar och få en översikt med hjälp av segmenterade rapporter. Segmentering kan göras på antal anställda, omsättning, bransch, kommun och region.

Konjunkturbarometern.se har sin begynnelse i Vaggeryds kommun med konjunkturmätningar som har gjorts sedan 1997. 2015 digitaliserades verktyget och finns nu tillgänglig för alla Sveriges kommuner.

Kontakta oss för mer information

Screen
Screen

Fördelar för företag

Företag har nytta av Konjunkturbarometern.se eftersom de har möjlighet att se sin egen historik och jämföra sina egna resultat mot deras bransch i deras kommun och region.

En nyckel med Konjunkturbarometern.se är att det är snabbt och smidigt för företagen att rapportera in sina mätningar. Företagen har hunnit lämna sina svar med några få knapptryckning på under en minut.